Events

7
Sept

Ganesh Visharjan

5:00 PM Shree Shakti Mandir 1450 Huie Rd Lake City, GA 30260 USA
26
Oct

Health Camp-2019

7:00 AM to 12:00 PM Shree Shakti Mandir 1450 Huie Rd Lake City, GA 30260 USA
14
Sept

Navratri Garba Raas (Geeta Rabari)

7:30 PM Shree Shakti Mandir 1450 Huie Rd Lake City, GA 30260 USA
Aug
24

Janmashtami 2019

12:00 Shree Shakti Mandir 1450 Huie Rd Lake City, GA 30260 USA
Aug
24

Saturday Satsang Gyan Yagna @ Shree Shakti Mandir

04:30 pm Shree Shakti Mandir 1450 Huie Rd Lake City, GA 30260 USA